FMKN


Det første nordnorske musikkstevnet ble arrangert i Harstad i juni 1933. Etter dette har Harstad Janitsjar hatt gleden av å arrangere nordnorske stevner en rekke ganger, sist i 2003.


Etter tildeling fra Nord-Norges Musikkforbund har Harstad Janitsjar nok en gang gleden av å invitere til nordnorsk musikkstevne i tiden 

12. - 14. juni 2015 i Harstad.

Dette er det 38. stevnet i historien til NNMF.


Det er sendt invitasjon og forhåndspåmeldingsskjema til alle korpsene. Hvis det er noen som ikke har fått  dette i løpet av uke 39, så nøl ikke med å ta kontakt med stevnestyret på mail.


Vi ønsker alle hjertelig velkommen til stevnet.

STEVNESTYRET

Kenneth A. Sørensen

leder

97 17 00 69

Knut Halseth

sekretær / økonomileder

90 72 59 90

Geir Eriksen

leder musikerfester

90 97 21 72

Kristin H. Eriksen

leder festmiddag

97 50 97 44

Heid Iren Albrigtsen

leder innkvartering

95 22 95 70

Kaja Bruun

leder defilering / konserter

90 97 77 36

E-post adressen til stevnestyret er:

stevnestyret@harstadjanitsjar.no

FORSVARETS MUSIKKORPS NORD-NORGE


Forsvarets musikkorps Nord-Norge er ett av fem militærkorps i Norge, lokalisert 30 mil nord for Polarsirkelen,  i Harstad. Det er det eldste profesjonelle blåseorkester i den nordlige delen av landet, med sin historie tilbake til 1911. Dette symfoniskse blåseorkesteret består av 29 profesjonelle musikere og gir konserter i flere sjangere, fra tidlig klassisk, til ny-musikk, pop, jazz og rock. Orkesteret er kjent for sine strålende fremføringer på festivaler, konserthus og andre arenaer både nasjonalt så vel som internasjonale arenaer.


Forsvarets musikkorps Nord-Norge har sitt daglige virke i Harstad Kulturhus, der de har holdt til siden huset sto ferdig i 1992. Korpset holder mange av sine større konserter i den flotte konsertsalen, og de har kanskje landets beste arbeidsforhold for profesjonelle, klassiske musikere. Den fine utviklingen fikk et videre stort løft gjennom det historiske Stortingsvedtaket i 1993, da korpset ble utvidet til 26 musikerstillinger. Seinere er dette økt til 29, pluss fem stillinger i ledelse/administrasjonen.


Forsvarets musikkorps Nord-Norge rekrutterer sine dyktige musikere fra hele landet. Musikalsk allsidighet er og har lenge vært et nøkkelord, og man har tilstrebet å holde en bred musikalsk profil, alltid med høy kunstnerisk kvalitet. Som et svært viktig orkester for hele den nordnorske landsdelen er det essensielt både for korpset, for Forsvaret og for det sivile publikum at Forsvarets musikkorps kan levere sitt produkt for alle typer arrangementer og formål. En styrking på den administrative siden gjør at Forsvarets musikk i dag har en mye større mulighet til å skreddersy sine produkter inn for publikum, i forhold til det man kunne bare for få år siden: Klassiske konserter den ene uka, jazzkonserter den andre, kammerkonserter for barn den tredje og kirkeparader for Forsvaret den fjerde, viser en bredde og fleksibilitet det er få andre kulturinstitusjoner forunt å kunne vise til. I dagens vide og store kulturmarked er dette en mulighet og posisjon Forsvaret og Forsvarets musikk er seg bevisst, tar vare på og vil utvikle videre.


Forsvarets musikkorps Nord-Norge har i alle år spilt en viktig rolle under landsdelens største kulturarrangement, Festspillene i Nord-Norge. Videre har korpset hatt årlige samarbeidsprosjekter med Landsdelsmusikerne i alle de nordnorske fylkene, både gjennom konsert- og turneprosjekter, og gjennom utveksling av ressurser. I de siste årene har FMKN spilt en viktig rolle i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, der FMKNs blåsere og slagverkere hatt betydelige roller.


Sjefdirigent: Alexander Hanson

Korpssjef: Maj. Geir Nordeng

Produsent: Merete Jakobsen Klæboe


Besøk FMKN på facebook.

Harstad Janitsjar, Postboks 139, 9481 Harstad - post@harstadjanitsjar.no


Copyright © All Rights Reserved - Harstad Janitsjar - GE2014