Historie

 

 

HARSTAD

JANITSJAR

"Vi marsjerer videre"

 

Starten 1927

Tanken om nedleggelse av «Divisjons­ musikken », og at Harstad skulle bli uten musikkorps førte til at Leif Roger Johansen tok initiative til å stifte Harstad Guttemusikkorps. Slik sto det å lese i protokollen: Guttemusikkorpset stiftet i Harstad 10. februar 1927. Leif Roger Johansen, formann, Birger Arnesen, nestformann, Hans Hansen, kasserer, Øistein Ness, sekretær, Hjalmar Rubach, instruktør.

 

I Harstad hadde det tidligere vært to små musikkorps. Det ene var "]ern & Metall's " og det andre var "Frelses­ armeens". Guttekorpset fikk da overta instrumentene fra disse to korps, og med Hjalmar Rubach som instruktør, var starten sikret.

Året etter ble det satt ned en lovko­mite med Leif Roger Johansen, Reidar Kleven og Hjalmar Rubach som med­lemmer. Det hele var igang, og korp­set opptrådte første gang i lensmann Hvedings hage, påskemorgenen 1929. Av den gamle styreprotokollen sto det å lese 15. april 1931: «Til behandling var fremlagt et spørsmål fra kommunistene om guttemusikken ville spille for dem under demonstrasjonen den l. mai i Narvik. Der blev besluttet at musikken skulle spille for dem mot betaling på kr. 150,- samt fri reise og opphold. Hvis ikke de vilde betale det, skulle musikken spille her i byen for arbeiderpartiet ».

 

 

Borgertoget 17. mai 19829 på Borkenes

Leif Roger Johnnsen

 

 

De første årene var aktiviteten stor, og protokoller kan fortelle om hele 24 spille­ oppdrag i året. Den første offentlige spilling fant sted 17. mai 1929.

Det ble spilt både til speidertog og borgertog. Samme året spilte korpset på Borkenes, Bjarkøy, Tovik og i Hamnvik.

Sesongen ble avsluttet med å spille til det Nord-Norske mesterskap i fotball i Bodø.

HARSTAD GUTTEMUSIKK 17. MAI 1929

 

Bakerste rekke fra venstre:

Agnar Johnsen, Reidar Granstrøm, Marvinn Balswick Bjarne Olsen, Oddmund Thoresen,

Hans Hansen (Selanger), Peder Fjelldal, Lars Larsen.

 

Midterste rekke fra venstre:

Søren Sogge, Leif Roger Johansen, Hjalmar Rubach, Birger Olsen, Kristian Hansen (Dreiem).

 

Sittende foran:

Hilmar Johansen og Per Grenlund.

 

Tekst og bilder er hentet fra boken "Vi marsjerer videre..." som ble laget til Harstad Janitsjar's 80-års jubileum i 2007

Harstad Janitsjar, Postboks 139, 9481 Harstad - post@harstadjanitsjar.no

 

Copyright © All Rights Reserved - Harstad Janitsjar - GE2014