Hospitantordningen

 

 

HARSTAD

JANITSJAR

"Vi marsjerer videre"

 

Hospitantordningen til Harstad Janitsjar

 

Dersom du er 14 år og til daglig spiller i et skolekorps kan du starte som hospitant i Harstad Janitsjar. Som hospitant betaler du kun kontingent til ditt skolekorps, ikke til Harstad Janitsjar. Hospitantordningen er ment som en gratismulighet for deg til å få større musikalske utfordringer, mer påfyll av instruksjon og muligheter for solistopptredener. Du kan ha hospitantstatus til den høsten du fyller 19 år. Harstad Janitsjar har utarbeidet en kontrakt både du og dine foresatte må underskrive for at du formelt skal bli tatt opp som hospitant hos oss . Denne kontrakten skal sikre at alle parter er klar over betingelsene for ordningen.

Ved å gi deg sjansen til å øve og konsertere sammen med musikanter på et høyt nivå håper Harstad Janitsjar at du vil stå lengere som medlem i ditt skolekorps. Vi ønsker også at du deler av det du har lært til de som er yngre en deg i skolekorpset.

Erfaringen du får ved å hospitere i voksenkorps vil gi deg innsikt i det livslange korpslivet. Du vil se at korpshobbyen gir glede gjennom hele livet. For noen blir denne hobbyen utvidet til en karrieremulighet og et yrkesvalg.

 

 

Som hospitant i Harstad Janitsjar får du:

  • Delta på gruppeøvelser og fellesøvelser
  • Utdelt det notematerialet du trenger
  • Muligheter for å låne ledige instrumenter av Harstad Janitsjar
  • Delta på konserter og opptredener korpset har i bynære områder
  • Etter fylte 16 år får du også delta på turer utenbys

 

 

Du forplikter deg til følgende:

  • Å betale kontingent til ditt skolekorps slik du alltid har gjort.
  • Å alltid velge skolekorpset først dersom det oppstår kollisjoner på aktivitetsplanen til ditt skolekorps og Harstad Janitsjar
  • Stille forberedt til øvelser og opptredener
  • Hjelpe til med opprigg og nedrigg av utstyr til øvelser og konserter
  • Betale egenandeler til turer

 

 

 

I tillegg til hospitantordningen har Harstad janitsjar vært svært aktiv i driften av ungdomskorpset Matbeat. Vi har bidratt med instrumenter, dirigent og har vært arrangøransvarlig på samlingene.

Harstad Janitsjar, Postboks 139, 9481 Harstad - post@harstadjanitsjar.no

 

Copyright © All Rights Reserved - Harstad Janitsjar - GE2014